torstai 15. helmikuuta 2018

Raoul Dufy sekä toisto ja liike maalauksessa

7.2.2018  Risto tutustutti meidät ranskalaiseen taidemaalariin nimeltään Raoul Dufy. Hän edusti 1900-luvun alun lyhytaikaista taidesuuntausta fauvismia (dekoratiivinen ekspressionismi). Suuntauksen edustajat protestoivat uusimpressionismin valta-asemaa vastaan, vaikka he eivät muodostaneet yhtenäistä taideliikettä tai taideteoriaa.Nimitys ryhmälle muodostui Pariisin näyttelyssä 1905. Taitelijoita pilkattiin nimellä "les fauves" villipedot. Löyhä ryhmä alkoi hajota muutaman vuoden kuluttua. Yhteistä fauvistien ilmaisussa ovat epärealistiset ja puhtaat värit, dynaamiset siveltimenvedot sekä elämänmyönteinen koristeellisuus. 

Raoul Dufyn esittelyssään Risto kertoi hänen tavastaan luonnostella näkymä lyijykynällä. Sen jälkeen taitelija on lisännyt väripintoja rennon luonnosmaisesti ja jatkanut työskentelyä ikään kuin siveltimellä piirtäen. Tämä tekotapa säilyi tunnusmerkillisenä Dufyn myöhemmässä tuotannossa joissa siveltimenvedot toivat rytmiä ja liikettä maalauksiin.

Dufyn viivasta innostuneena kertasimme toiston merkitystä maalauksessa. 
Asiasta kirjoitettu tässä blogissa 2.3.2016 nimellä "Liike maalaustaiteessa".

Toistamalla elementtejä joilla on jotain yhteistä, luodaan liikettä.
Rytmi muodostuu vaihtelevista toistoistoista, jotka voidaan tehdä jatkuvana, jaksottaisena tai eri elementeistä säänöllisesti toistuvana. Rytmi voi olla vapaa tai sidottu. Vapaa rytmi on epäsäännöllistä ja orgaanista. Sidottu rytmi viittaa ihmisen ja koneen aikaansaannoksiin.
Liikkeen tarkoitus on johdattaa katsetta sekä liittää kuvan elementtejä yhteen. Silmä seuraa helposti pisteviivaa, viivaa, toistuvia elementtejä ja niiden vaihtuvia kokoja, valööri- ja kulöörieroja. Myös kuvan hahmon pysäytetystä liikkeestä ja katseen suunnasta voidaan vetää näkymättömiä polkuja johdattamaan katsetta. 

Sidottu rytmi, staattinen tasapaino ja symmetria ovat sukulaisia keskenään,
samoin vapaa rytmi, dynaamisuus ja jännitteisyys.
Edellä olevan hyvän lauseen olen lukenut sivustolta:
http://www.graafinen.com/suunnittelu/yleista/sommittelu/Lapsuudenmuisto kuvattuna Raoul Dufyn tekotapaa mukaellen. 
Horisonttiin pienevät kuhilaat sidotussa rytmissä.
Pellolla hieno valon ja varjon muutos.


Fauvistien epärealististen värien
innoittamanan kirjoittaja lisäsi
PhotoShopilla ripauksen
violettia taivaaseen
yhtenäistämään värimaailmaa.

Mielikuvituskukkia kirkkailla pehmeillä väripinoilla
ja kauniilla kalligrafisilla viivoilla Dufyn tapaan.

Kirjoittajalle tulee tästä maalauksesta mieleen Suomen kultakausi.
Magnus Enckelin Fantasia maalaus ja Gallen-Kallelan säteet.
Mielikuvaan vaikuttaa 
ehkä rauhassa uskenteleva musta lintuperhe ja
 
valon ja varjon vahva kontasti yhdistettynä unenomaiseen maisemaan.

Nopea kokeilu lyijykynän viivalla ja väripinnoilla. Työhön tuo
mielenkiintoa erilaiset väripinnat ja lyijykynän värinhylkimisreaktio.

Tasapainoinen maalaus pintojen, viivojen ja pisteiden vapaalla rytmillä. 


Tässä rytmikkäässä viivamaalauksessa kokeillaan
pohjavärin vaikutusta. Vastaväri pohjalla murtaa
värit, mutta vaaleat puhtaat tuovat hyvää kontrastia.  

PhotoShopilla sama kuva
tummennettuna tuo värisävyt
 ja kontrastin 
paremmin
 esille ja tuovat 
vahvuutta 
upeaan sommitelmaan.

a
Olemukseltaan hieman surrealistinen maalaus, joka sidotulla
viivarytmillä  ja vahvoilla väreillä on luotu epätodellinen maisema.
Maalaus kuvaa mielestä kumpuavaa todellisuutta 
omin keinoin.Puutarha?
Erillisten puhtaiden väripintojen ja pyöreiden
siveltimenvetojen leikkiä. Tasaiset pinnat
rauhoittavat maalausta.

Nopea tutkielma pysäytetystä liikkeestä, jossa
hahmon helman ja hiusten suunta ilmentävät
pyörähdystä käden ja katseen suuntaan.

torstai 1. helmikuuta 2018

Sommittelun tasapaino ja kuvakulma

24.1.2018 kertasimme tasapainoa maalauksessa ja kokeilmme joitakin uusia kuvakulmia (lintuperspektiivi) tai kokeilimme muuta yllättävää sommitelmaa. Aiheesta on kirjoitettu kahdessa 12.11.2014 julkaistussa blogikirjoituksissa. Kaikki linkit niissä eivät ole enää ajan tasalla. Keskustelimme myös hieman kultaisesta leikkauksesta ja huomiopisteistä, joihin katse kiinnittyy, jos mitään ei ole erityisesti korostettu. Yleistoteamus oli se, ettei sijoiteta kuvattavaa kohdetta ihan paperin keskelle.

Hyvän suunnittelun periaatteita ovat tasapaino, liike, toisto, painotus, yksinkertaisuus, kontrasti, mittasuhde.

Elementit millä periaatteita voidaan totetuttaa ovat viiva, massa, pintarakenne, kirkkaus/valoisuus, väri ja muoto

Tasapainosta:

Jos elementit eivät ole tasapainossa kolmiulotteisessa asetelmassa, ne tippuvat. Samoin voimme kuvitella maalauksessa osasten tippuvan, jos ne eivät ole tasapainossa.

Tasapaino voi olla paikallaan pysyvää, mutta myös dynaaminen liikettä ilmaiseva kuva voi olla tasapainossa.

Elementit voivat olla tasapainossa vaakaviivan (kiikkulauta) tai pystyviivan mukaisesti. Tasapaino voi ilmetä myös säteittäisesti, jolloin elementit lähtevät keskipisteestä tai keskilinjasta.

Tasapainosta on olemassa kaksi muotoa symmetrinen ja epäsymmetrinen. Puhtaan symmetrisestä sommittelusta tulee helposti monotoninen ja tylsä. Epäsymmetrisyydessä on rajattomat mahdollisuudet vaihdella elementtien kokoa, valoisuutta ja etäisyyttä – tavoitteena kuitenkin saavuttaa tunne osien tasapainosta. Jos ei le tarvetta lisätä eikä poistaa mitään maalauksesta se on todennäköisesti tasapainossa.


Aluksi harjoittelimme pyöreälle maalauspinnalle "pyöritettävää".

Symmetrinen ja säteittäinen kuvio.
 jota voi pyörittää kuvion pysyessä
olennaisesti muuttumattomana. 
Mandalatyyppinen symmetrinen
kuvio, jossa keskus.
Omena on pyöreä ja pyöritettävä,
mutta maalauspinnalla kääntyy nurin,
jos paperia pyörittää. Hienosti valo
osuu omenan pintaan oikea reunan
jäädessä varjoon

Abstrakti väri ja viivasommitelma,
jonka liikesuunta hieman muuttuu
riippuen siitä miten päin paperi on.
Pyöritettäessä harmoniasta  
korostuvat hieman tummien ja
vaaleiden väripintojen rinnastukset.Epäsymmetrinen puhtailla väreillä
toteutettu tumman ja vaalean sekä
väripintojen ja viivojen kontrastinen
pyöritettävä kokonaisuus.
Säteittäisesti keskipisteestä lähtevä
kukkasommitelma, jota voi
pyöritellä sommittelun kärsimättä.


Kolme erilaista rajausta suuresta ruukusta, joka
tarkoituksella ei mahdu paperille. Kokeilu erilaisesta yllättävästä
sommittelusta. Ruukussa tyylikkäät valon heijastukset.


Perinteisempi rento sommitelma. Alareunassa kaikki kuvattava
näkyvissä. Jotain olisi voinut jättää toisen taakse. Maalausta
voisi jatkaa heijastamalla oikean yläreunan lämmintä sävyä muuallekin.


Harmoninen värimaailma pesemällä. Maalauksessa sommittelun
kannalta kiva ja mielenkiintoinen yläreunan rajaus.

Kaunis kukkasommitelma läpinäkyvässä astiassa.
 Vastavärien, vaaleiden  ja tummien 
sekä  pienten
 ja suurten elementtien tasapainoa. 
Oksien
 viistoja linjoja tasapainottaa pöydän diagonaalit.

Upea uusi kuvakulma. Hieman yli tummennettu
valokuva lintuperspektiivistä kuvatusta
sommitelmasta. 
Maalauksessa on hienosti tilaa
 ja upeasti 
 saatu eri  materiaalien  olemus esille.


Akvarellikynät ja vesi. Ruukussa rouhea pinta
ja hieno valon heijastus. Taustan "pöydänjalat" ovat
jykevä kontrasti vaakasuuntaan tehdylle kankaalle.  

Kelmulla tehtyyn taustaan jatkettu etulalan
maisema. Työtä voisi jatkaa tekemällä välitasoon
vesistömaisema – etualan sävyillä, mutta
vaaleampina ja sinervämpinä

Sommittelussa huomioitu kultaisen leikkauksen linjauksia.
Katsetta ohjataan oksan suuntaan merelle ja linnun silmiin.


Telalla ja kakkupaperilla saa näin mahtavan ja samalla herkän
kokonaisuuden aikaan kun on rohkeutta käyttää voimakkaita värejä
korostamaan hentoja alueita. Hyvä omaperäinen kontrasti ja rajaus.


Siveltimellä rytmiä – havainnosta ideaa omaan tekemiseen.


Telalla puhtailla väreillä linjakkaita sommitelmia.
Tässä on aukon läpi tarkasteltu sommittelua
 ja maalattu 
sen mukaan tasapainoinen ja
monisävyinen kokonaisuus.
Asetelmat lattialla
houkuttelevat
maalaamaan
kohteita
uudesta
kuvakulmasta.

Väripintojen ja viivojen harmoninen kokonaisuus. Maalauksen
miellyttävät lämpimät värit poikkeavat tavanomaisista sinisävyisistä
laiva-aiheista. Tästä tekotavasta kulemme seuraavassa tapaamisessa.


Sama sommitelma kuin viimeksi, mutta tässä versiossa käytetty
maskia apuna rantahiekan kuvioiden ja aaltojen liikkeen kvaamiseen.
 Maskilla myös saatu valkoiset talot erottumaan tummasta taustasta.


Suihkutekniikalla tumma / vaalea kontrastia. Sommitelma ehkä
hieman valuu oikealle. Kevyellä vastakkaisella linjalla, kuten
keskellä edessä kallistusta voisi tasapainottaa myös oikealla.


Tunnelmallinen tyylikäs maalaus ja mukavasti poikkeava kapea maalauspinta.
Niukalla väripaletilla tumman ja vaalean kontrastia. Signeerauskin on osa sommittelua. 

keskiviikko 17. tammikuuta 2018

Painojälkeä vesiväreillä


10.1.2018 aloitimme iltapäivämme kokeilemalla erilaisia vesivärin painomenetelmiä, joilla saa paperille erilaista pintaa kuin siveltimellä. Painaminen tuo mielenkiinoisen sattuman mukaan maalaukseen. Tekniikassa voi kokeilla millä tahansa materiaalilla painamista.

Värin voi levittää maalauspohjalle ja painaa päälle esimerkiksi jollain toisella paperilla, talouspaperilla, kelmulla ym. ja katsoa miten väri leviää painettavan materiaalin mukaan. Painomateriaalista riippuen sen voi nostaa heti pois värin ollessa vielä märkä tai sitten jättää maalauspohjan päälle kuivamaan. 
Toisella paperilla panettaessa riittää kun painaa ja katsoo millainen jälki tuli ja painaa vaikka samalla painopaperilla uudelleen siihen tarttuneella värillä kevyemmän version ensimmäisen painalluksen viereen.
Esimerkiksi muovikelmu toimii parhaiten kun muotoilee kuviot märkään väriin ja  jättää kelmun maalauspohjan päälle kunnes väri on kuivunut. Samoin esimerkiksi lanka imee väriä itseensä ja se toimii parhaiten niin, että jättää langan kuivumaan paperin päälle kunnes väri on kuiva.

Värin voi levittää/ottaa myös painettavalle pinnalle kuten paperille, sieneen, talouspaperimyttyyn, kuivaan siveltimeen jne. Tällöin väri on hyvä olla levitettynä alustalle (esim.lautanen), josta esimerkiksi sienellä tai kangas- tai paperitupolla on helppo ottaa väriä. Värin ei pidä olla liian vetistä, koska silloin painomateriaalin kuvio ei tule näkyviin vaan leviää liian märkänä. Kokeile myös painaa jälkiä nahkean- kostealle paperille ja kuivalle paperlle, kostealle muodostuu pehmeitä jälkiä ja kuivalle tarkkoja teräviä jälkiä. 

Alla päivän kokeiluja.


Muovikelmulla syntyi vuoristoinen maisema,
jota hieman siveltimellä viimeistelty. Sama kuva rajattuna pienemmäksi.
Lähikuvaankin saa kevyillä sienipainalluksilla elävyyttä
taustaan. 
Vasemman puolen painojäljet on rauhoitettu suihkupullon
 suihkautuksella.Taustan väri yhdistyy mainiosti
 linnun silmän  ja pään väritykseen.   

Taustan töpytykset ovat näkyvissä, mutta väri on
märempänä levinnyt. Alas voisi varovaisesti jatkaa
kevyitä sienipainalluksia tai otta muutamia
siveltimenvetoja, ettei lintu näytä olevan tyhjän päällä.

Muovikelmulla tehty tausta luo jännittävän tunnelman
mustaan siluettimaalaukseen.  

Painomenetelmät sopivat erityisen hyvin maaston kuvaamiseen
  – tässä siitä hyvä esimerkki. Valon suunta on selkeästi vasemmalta
oikealle, jolloin kallion katve jää varjoon tummemmaksi.
Tässä maalauksessa sienellä painaminen aloitettiin hieman liian
raskaalla kädellä ja liian vahvalla tuubivärillä vesiaiheeseen nähden.
Kevyet painallukset sienellä ja suihkupullo olisi ollut parempi
vaihtoehto veden kuvaamiseen. Ei hätiä mitiä, vaihdettiin aihetta ja
otettiin poikkeuksellisesti valkoinen väri käyttöön ja näin syntyi
uusi kokeilu – marraskuulainen maalaus maanläheisillä väreillä. 

Ilmeisesti pohjamaalaus, jonka alareunassa näkyy kelmun jälkiä.
Maalausta voisi jatkaa yhdellä kevyellä värillä, jolla voisi yhdistää
maalauksen ylä- ja alaosan kokonaisuudeksi. Kun pohjamaalaus on
kuiva, niin siihen kannattaa jatkaa kerrosmaalauksena, jolloin
alla olevat värit kuultavat sävykkäästi läpi.  

Etualaan on saatu pörröisellä siveltimellä
töpyttelemällä paljon maanläheisiä sävyjä.
Tummemmat värit  erottavat  lähellä
olevan maan ja puun 
taustan kaukana
olevista sinervistä sävyistä.

Maisemaa sienellä ja siveltimellä. Kontrastia värin voimakkuudessa,
kahdessa vastaväriyhdistelmässä ja pehmeän ja terävän vaihtelussa. 
Pehmeiden värialueiden lisäksi on otettu hieman etualalle
sienellä painojälkeä
. Vaahtolaineissa on kivoja kokeiluja, joita
voisi tuoda paremmin esille ottamalla ne pääosaan.

Mukava sommitelma huovutuspallolla väriä painamalla. Hyvä
esimerkki painojäljen erilaisuudesta märällä ja kuivalla paperilla.

Toinen samaa sarjaa oleva maalaus, jossa märän alueen reuna
on kuin verho kuivan alueen päällä. Jos tällaista vaikutelmaa
tietoisesti hakisi, niin alaosaan voisi painella pienempiä palloja,
jolloin ne painuisivat ikäänkuin taemmas. 
Alla lähikuvia samasta työstä.
Sientä ja siveliintä yhdistämällä sinisiä kukkia.

Erinomainen kokeilu märälle värille vain yläosaan
levitetyllä muovikelmulla. Kuivuessaan kelmu on jättänyt
jäämäiset kuiviot. Mielikuvaa tukee kylmät värivalinnat.
 Pinnan  mukava rytmisyys, sileiden ja kuviollisten alueiden ja
värien vaihtelut ovat tasapainossa. 

Tässäkin kokeilussa sattuma toi tytön hahmon maalaukseen.
Pieniä lisäyksiä varovasti tekemällä voi korostaa syntynyttä muotoa.
Suihkupullo sopii hyvin pehmentämään kuivia painojälkiä.


Kelmukokeilu odottaa pientä viimeistelyä.
Näemmekö seuraavalla kerralla lopullisen?

Tätä tekisi mieli pyöriellä ideaa etsien ja jatkaa kerrosmaalauksena. 


Paperilla painaessa tulee mukavia länttejä. Tässä läntteihin
on herkästi jatketu siveltimellä kukkavarret. Ja kas, siinä meillä on
kohdekukka ja muut kukat ympärillä viitteellisenä sommitelmana. 

Kelmukuvioiden kuivuttua päälle on maalattu
siveltimellä viitteellisiä lintuja. Nurkissa varsinkin näkyy
 miten hyvin painoväri kuultaa siveltimenvedon alta.

Paperilaadulla on paljon merkitystä miten väiri imeytyy paperiin.
Tässä muovikelmutyössä on käytetty useaa väriä, mutta ne ovat imeytyneet
paperin sisään ja hallitsevaksi väriksi on jäänyt punaisenruskea.
Tätäkin työtä voisi jatkaa kerrosmaalauksena ja vaikkapa kelmutekniikalla,
 jotta värit saisi uudelleen näkyviin.